Maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus.

Alle cliënten van Spoor030 hebben recht op zorg. Dit betekent dat de hulpverlening ook op dit moment door moet gaan. Spoor030 heeft er voor gekozen om alle afspraken en behandelingen waarvoor geen direct contact nodig is gewoon door te laten gaan. Voor behandeling en begeleiding op locatie wordt gekeken naar andere oplossingen.

Tijdelijke sluiting locaties Hengeveldstraat, Kanaalweg en Amazonedreef
Omdat alle afspraken met cliënten zoveel mogelijk telefonisch plaatsvinden zullen we tot en met 6 april de locaties Hengeveldstraat, Kanaalweg en Amazonedreef sluiten. De locatie Kaap Hoorndreef 36 blijft open voor crisis-beoordelingen en behandelingen.

Alle cliënten worden hierover persoonlijk geïnformeerd door hun hulpverlener. Mocht je vragen hebben neem dan contact op met je hulpverlener.

Wij zijn Spoor030

Spoor030 is een organisatie voor specialistische jeugdhulp in het oostelijke gedeelte van Utrecht.

Vanaf 1 januari 2020 zijn we gestart met vijf specialistenteams in de aan ons toegekende wijken. Wij verlenen zorg in nauwe samenwerking met en aanvullend op de zorg van de buurtteams of andere partners uit de basiszorg. Het dagelijkse leven van het kind, de jongere en het gezin staat centraal bij alle vormen van hulp die wij bieden. Ons uitgangspunt is: zo thuis en nabij als mogelijk én in de buurt.  Daarbij gaan wij uit van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Spoor030 doet wat nodig is, met een persoonlijk aanpak en op maat waarbij cliënt de regie voert.

Waar zitten we?

Spoor030 biedt hulp in het oostelijk deel van Utrecht:

  • Binnenstad
  • Noordoost
  • Oost
  • Overvecht
  • Noordwest (Ondiep, Pijlsweerd, Zuilen)
  • Zuid (Hoograven, Tolsteeg, Lunetten)

Op de kaart staat in rood aangegeven waar we zorg bieden.

Westelijk Utrecht: KOOS

KOOS Utrecht biedt specialistische jeugdhulp in het westelijk deel van Utrecht. KOOS werkt vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. We werken altijd samen met of aansluitend op het Buurtteam of andere partners uit de basiszorg. Je vindt de BASEcamps van KOOS waar kinderen, jongeren en gezinnen wonen. BASE staat voor Buurtgerichte, Ambulante, Specialistische Expertise. Wil je meer weten over KOOS kijk dan op koosutrecht.nl