Wat is jeugdhulp?

Veel ouders hebben vragen over de opvoeding of ontwikkeling van hun kind. Als hulp van vrienden, familie, een vrijwilliger of de JGZ onvoldoende helpt, kan het buurtteam helpen. Buurtteams in Utrecht vallen onder de organisatie Lokalis. In de Jeugdwet staat dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat er jeugdhulp beschikbaar is.

Jeugdhulp is hulp en zorg voor kinderen en hun ouders (maar geen hulp om problemen te voorkomen). Deze hulp en zorg zijn bedoeld om de gevolgen van bijvoorbeeld psychische problemen, gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van een kind, opvoedingsproblemen van ouders of problemen die te maken hebben met adoptie, te verminderen, stabiel te maken, te behandelen of op te lossen. Ook kan jeugdhulp er voor zorgen dat kinderen onder de 18 jaar met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking beter mee kunnen doen aan de maatschappij. Tot slot helpt jeugdhulp kinderen/jongeren tot 18 jaar met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking of een psychiatrische aandoening om persoonlijke verzorging zelf te leren.

Gezinswerkers van het buurtteam kunnen (tijdelijk) jeugdhulp bieden. De gezinswerker vraagt als dat nodig is om extra advies of kennis van organisaties die aanvullende jeugdhulp bieden.

Aanvullende jeugdhulp

Blijkt uit gesprekken met het buurtteam, huisarts of jeugdarts dat je kind aanvullende jeugdhulp nodig heeft? Dan kun jij, of de verwijzer, zich aanmelden bij Spoor030. Aanvullende jeugdhulp is gratis.

Spoor030 werkt in jouw buurt nauw samen met het buurtteam, de school, de huisarts of jeugdarts en andere organisaties. Soms kan het helaas zijn dat je moet wachten op aanvullende jeugdhulp. Het buurtteam kijkt samen met Spoor030 en met jou of er (tijdelijk) andere hulp mogelijk is.

Spoor030 biedt vaak aanvullende jeugdhulp in een groep van kinderen en ouders die dezelfde vragen of zorgen hebben. Dat doen we vaak samen met andere partners, zoals het buurtteam en jongerenwerk. Als het nodig is, dan bieden wij de hulp ook één op één, bijvoorbeeld thuis.

Voorbeelden van aanvullende jeugdhulp

  • Behandeling door een psycholoog of psychiater.
  • Behandeling door een (systeem)therapeut (voor ouders en het gezin).
  • Dagbesteding van kinderen met een verstandelijke beperking.
  • Pleegzorg.
  • Wonen van kinderen buiten het eigen gezin.

Heb jij of heeft jouw kind een verwijzing?

Heb jij, of heeft jouw kind, een verwijzing voor specialistische jeugdhulp? En wil je je aanmelden bij Spoor030. Doe dan eerst de postcodecheck om zeker te weten dat wij je kunnen helpen. Of dat je moet aanmelden bij KOOS Utrecht.

Aanmelden

Woon je in het werkgebied van Spoor030. Vul dan het aanmeldformulier in. Na het invullen van het formulier ontvang je een e-mail met een bevestiging van je inschrijving. En nemen we contact met je op om je te informeren over het vervolg. Heb je vragen? Bel ons op 030-2028 700.

Hoe wij werken

Wat is jeugdhulp?

Veel ouders hebben vragen over de opvoeding of ontwikkeling van hun kind. Als hulp van vrienden, familie, een vrijwilliger of de JGZ onvoldoende helpt, kan het buurtteam helpen. Buurtteams in Utrecht vallen onder de organisatie Lokalis. In de Jeugdwet staat dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat er jeugdhulp beschikbaar is.

Jeugdhulp is hulp en zorg voor kinderen en hun ouders (maar geen hulp om problemen te voorkomen). Deze hulp en zorg zijn bedoeld om de gevolgen van bijvoorbeeld psychische problemen, gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van een kind, opvoedingsproblemen van ouders of problemen die te maken hebben met adoptie, te verminderen, stabiel te maken, te behandelen of op te lossen. Ook kan jeugdhulp er voor zorgen dat kinderen onder de 18 jaar met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking beter mee kunnen doen aan de maatschappij. Tot slot helpt jeugdhulp kinderen/jongeren tot 18 jaar met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking of een psychiatrische aandoening om persoonlijke verzorging zelf te leren.

Gezinswerkers van het buurtteam kunnen (tijdelijk) jeugdhulp bieden. De gezinswerker vraagt als dat nodig is om extra advies of kennis van organisaties die aanvullende jeugdhulp bieden.

Aanvullende jeugdhulp

Blijkt uit gesprekken met het buurtteam, huisarts of jeugdarts dat jouw kind aanvullende jeugdhulp nodig heeft? Dan kun jij, of de verwijzer, zich aanmelden bij Spoor030. Aanvullende jeugdhulp is gratis.

Spoor030 werkt in jouw buurt nauw samen met het buurtteam, de school, de huisarts of jeugdarts en andere organisaties. Soms kan het helaas zijn dat je moet wachten op aanvullende jeugdhulp. Het buurtteam kijkt samen met Spoor030 en met jou of er (tijdelijk) andere hulp mogelijk is.

Spoor030 biedt vaak aanvullende jeugdhulp in een groep van kinderen en ouders die dezelfde vragen of zorgen hebben. Dat doen we vaak samen met andere partners, zoals het buurtteam en jongerenwerk. Als het nodig is, dan bieden wij de hulp ook één op één, bijvoorbeeld thuis.

Voorbeelden van aanvullende jeugdhulp

  • Behandeling door een psycholoog of psychiater.
  • Behandeling door een (systeem)therapeut (voor ouders en het gezin).
  • Dagbesteding van kinderen met een verstandelijke beperking.
  • Pleegzorg.
  • Wonen van kinderen buiten het eigen gezin.

Heb jij of heeft jouw kind een verwijzing?

Heb jij, of heeft jouw kind, een verwijzing voor specialistische jeugdhulp? En wil je je aanmelden bij Spoor030. Doe dan eerst de postcodecheck om zeker te weten dat wij je kunnen helpen. Of dat je moet aanmelden bij KOOS Utrecht.

Aanmelden

Woon je in het werkgebied van Spoor030. Vul dan het aanmeldformulier in. Na het invullen van het formulier ontvang je een e-mail met een bevestiging van je inschrijving. En nemen we contact met je op voor het maken van een afspraak. Heb je vragen? Bel ons op 030-2028 700.

Hoe wij werken