Waarom pleegzorg?

Ieder kind verdient het om veilig in een gezinssituatie op te groeien. Maar wanneer dat door omstandigheden niet thuis mogelijk is gaan we op zoek naar het best mogelijke alternatief. Dat kan betekenen dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Zeven dagen per week of af en toe een weekend of vakantie. Voor korte of voor langere tijd.

Ons uitgangspunt daarbij is dat de ouders uiteindelijk zelf de opvoeding weer op zich nemen. Is dat niet mogelijk, dan blijft het kind voor langere tijd bij de pleegouders, soms totdat het kind volwassen is. Ook wanneer pleegzorg wordt ingezet blijft het kind de ouders, indien mogelijk, regelmatig zien. Daarom vangen we kinderen zo veel mogelijk op in het eigen netwerk. Zo blijft de relatie met de ouders zo veel mogelijk in stand.

Opvang in de wijk of bij familie
Wij werken zo veel mogelijk wijkgericht. Daarom vinden we het belangrijk om kinderen zoveel mogelijk in hun eigen wijk een nieuw thuis te bieden. Hierbij staat het dagelijks leven van een kind en het gezin centraal. Zodat ze op hun eigen school kunnen blijven, met hun vriendjes kunnen blijven spelen en niet uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald. Daarbij werken we nauw samen met het buurtteam en andere professionals in wijk.

Een dagdeel, weekend of een hele week
Soms zijn kinderen en ouders al geholpen met opvang tijdens een aantal dagdelen of dagen per week. Die paar dagen, weekenden of weken geven ouders of de kinderen de benodigde ruimte om op te laden. Waardoor kinderen in hun eigen gezin kunnen blijven wonen. Soms wordt duidelijk dat ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen. Dan blijft het kind bij een ander gezin wonen, vaak tot het volwassen is. Maar er zijn ook andere vormen van hulp naast pleegzorg dit wij noemen wij informele hulp. Denk hierbij bijvoorbeeld aan op woensdagmiddag een kind opvangen en samen naar de speeltuin gaan of dinsdagavond samen lezen met een kind.

Pleegouder worden
Iedereen kan in principe pleegouder worden. Het maak niet uit of je man of vrouw bent, single of met een partner, en wel of geen kinderen hebt. Het is belangrijk dat je een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. Seksuele geaardheid speelt daarbij geen rol. Net zoals je culturele achtergrond of geloofsovertuiging. Belangrijk is dat er een goede match is tussen pleegouder en kind

Van oriëntatie tot pleegouder

Oriëntatiefase
– aanvragen informatie
– bezoeken informatieavond en/of persoonlijk gesprek

Aanmelding
– & aanvragen verklaring van geen bezwaar

Gesprek in thuissituatie
– gesprek op basis van vragenlijst

Training
– aantal avonden in groepsverband waarbij belangrijke thema’s worden besproken

Gesprek bij Spoor030
– interview op basis van eerdere gesprek en training

Beslissing over acceptatie als pleegouder

Matching
– opname in bestand pleegouders
– voorstel en matching

Begeleiding
– begeleiding door pleegzorgbegeleider
– trainingen, thema avonden en specialistische zorg

Pleegzorg Spoor030

Selectie
De selectie van pleegouders vindt plaats volgens een zorgvuldig proces. Een proces dat tussen de 4 en 6 maanden duurt. Daarna word je opgenomen in het pleegouderbestand en uiteindelijk gekoppeld aan een pleegkind.

Ondersteuning
Als pleegouder sta je er nooit alleen voor, naast een vaste pleegzorgbegeleider bieden we trainingen, thema avonden en ondersteunen we waar nodig met specialistische zorg.

Interesse om pleegouder te worden?
Leuk dat je interesse toont om pleegouder te worden. Mocht je meer informatie wensen dan kun je de informatie brochure aanvragen of een gesprek aanvragen met een van de medewerkers van Spoor030.

Interview met een Pleegouder

Anouk is Pleegmoeder: ‘Laat je niet tegenhouden door (praktische) zaken of te denken aan wat het mogelijk allemaal geen optie maakt.’
Pleegzorg helpt kinderen en ouders. Pleegouder worden zodat een kind in een veilige omgeving kan opgroeien.

In Nederland bestaat nog altijd een tekort aan pleeggezinnen. Spoor030 zoekt mensen in Utrecht die ook de stap willen maken naar pleegouder en die Utrechtse kinderen een extra steuntje in de rug willen geven. En daarbij fulltime of in deeltijd, bijvoorbeeld in het weekend, voor een kind willen zorgen. Anouk (33 jaar) is zo’n pleegmoeder.

Je bent een van de eerste pleegouders van Spoor030. Hoe ben je met pleegzorg en Spoor030 in aanraking gekomen?
Vrienden van me zijn pleegouders en door de ervaringen die zij met me deelden, ben ik mij er meer in gaan verdiepen en zo terecht gekomen bij Spoor030, waar ik na een eerste prettig en heel open kennismakingsgesprek, al snel met de training ben begonnen.

Als Utrechtse een Utrechts pleegkind opvangen. Wat is het voordeel om ook de ouder(s) in de omgeving te hebben en iemand in zijn of haar eigen omgeving te ondersteunen?
Ik verwacht dat het pleegkind sneller een mate van herkenning heeft, we komen in de supermarkt waar ook de boodschapjes worden gedaan met oma. Of het Julianapark, waar het gezin regelmatig naar toe gaat. Ook voor de ouder kan het fijn zijn, dat je snel bij elkaar langs kan gaan, als dat nodig is. Denk aan, de knuffel vergeten! Of een kopje koffiedrinken bij elkaar om kennis te maken, het voelde voor mij en de ouder heel toegankelijk en laagdrempelig om op de fiets te stappen naar elkaar toe.

Je bent nu een aantal maanden pleegouder bij Spoor030. Wat heeft je als pleegouder op een positieve manier verrast?
Het heeft me verrast dat je samen met de ouder en het kind het tempo bepaalt hoe snel én op welke manier je elkaar leert kennen, voor je begint met de gewenste afspraken. De ouder en ik hebben dit gedaan, door doordeweeks ’s ochtends een paar keer een kopje koffie te drinken om elkaar zo te leren kennen.

Ook heeft het me erg positief verrast, dat alles bespreekbaar is en kan worden gemaakt. En Spoor030 dit op een erg prettige manier begeleidt. Voor mij is dat m’n zwangerschap en de open gesprekken die we met elkaar kunnen hebben over de (on)mogelijkheden van de deeltijdpleegzorg voor en na de bevalling.

Als aanstaande pleegouder volg je een uitgebreide training voor je wordt gematcht aan een pleegkind. Hoe heeft dat jou als pleegouder geholpen?
Het was erg prettig om meer te leren over thema’s die bij kinderen en ouders spelen. Thema’s als hechting en rouw. Om daarbij stil te staan, de theorie te leren en voorbeelden uit de praktijk te horen of te zien en daarover met elkaar te kunnen praten. En ook fijn: ook de praktische zaken komen allen aan bod.

Wat zou je mensen meegeven die twijfelen om (deeltijd)pleegouder te worden?
Laat je niet tegenhouden door (praktische) zaken of te denken aan wat het mogelijk allemaal geen optie maakt. De vraag van de ouder(s) kan heel verschillend zijn. En zo kan er ook een kind zijn dat jij heel goed dat extra steuntje kan geven. Grote kans zelfs! Als alleenstaande vrouw, heb ik mij vaak afgevraagd of ik de rol van pleegmoeder alleen kan vervullen. En naar het zoeken van een match door Spoo030, bleek dat dat een wens van een van de gezinnen was. Zo werd m’n twijfel dus al heel snel weggenomen!

Welk misverstand zou je graag uit de wegruimen als het gaat om pleegzorg?
Er zijn vele vormen van pleegzorg. Deeltijd pleegzorg kan op vele manieren worden ingevuld; een dag in de week, een weekend om de drie weken, of elk weekend. De vraag van de ouder(s) kan heel verschillend zijn en zo geldt dat net zo voor het aanbod van de pleegouder(s). Er wordt samen gekeken met het gezin, Spoor030 en de pleegouder(s) naar wat een kind nodig heeft en een pleegouder kan bieden. Ik heb ervaren dat je samen met Spoor030 op zoek kan gaan naar die match. Dat die ruimte er is en zo dat iedereen zich er prettig bij voelt. Want daar zal ook het pleegkind het meest gebaad mee zijn, wat het belangrijkst is van allemaal.