Gecontracteerde vrijgevestigden

Naast de teams van Spoor030, zijn er een aantal vrijgevestigde praktijken in of dichtbij Utrecht. Met een aantal vrijgevestigde praktijken heeft Spoor030 voor dit jaar een contract gesloten. Verwijzers kunnen zonder tussenkomst van Spoor030 gezinnen direct doorverwijzen naar onderstaande vrijgevestigde praktijken

Wanneer er zeer specifieke hulpverlening nodig is welke niet aanwezig is binnen de teams van Spoor030, werken wij samen met een aantal onderaannemers. Is deze hulpverlening nog niet gecontracteerd, dan wordt gekeken hoe we in deze behoefte kunnen voorzien.

Kan ik zelf een andere zorgaanbieder kiezen?

Het is niet mogelijk om een zelfgekozen zorgpartij te financieren via Spoor030. Als u toch aanvullende jeugdhulp van een niet-gecontracteerde aanbieder wilt, dan kan dat alleen als u aan specifieke voorwaarden voldoet om een persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen. Meer informatie over de voorwaarden voor een PGB leest u op de website van de gemeente Utrecht: Persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugdhulp | gemeente Utrecht