Gecontracteerde vrijgevestigden

Naast de specialisten die werken voor Spoor030 hebben wij voor sommige expertises, zorgvormen of intensiteit van zorg afspraken gemaakt met andere zorgpartijen, waaronder vrijgevestigde zelfstandige hulpverleners.

Voor een aantal van deze vrijgevestigden geldt dat aan hen rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van Spoor030, cliënten mogen worden doorverwezen. Het gaat hierbij om de vrijgevestigden die vermeld staan in het onderstaande overzicht. Wanneer bepaalde dienstverlening verreist is die niet is opgenomen in dit overzicht of wanneer je vragen hebt over de procedure neem contact op met de cliëntadministratie op 030-2028700.

Wanneer er zeer specifieke hulpverlening nodig is die nog niet aanwezig of gecontracteerd is wordt gekeken hoe we in deze behoefte kunnen voorzien.

Kan ik zelf een andere zorgaanbieder kiezen?

Het is niet mogelijk om een zelfgekozen zorgpartij te financieren via Spoor030. Als u toch specialistische jeugdhulp van een niet-gecontracteerde aanbieder wilt, dan kan dat alleen als u aan specifieke voorwaarden voldoet om een persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen. Meer informatie over de voorwaarden voor een PGB leest u op de website van de gemeente Utrecht: Persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugdhulp | gemeente Utrecht