Klachten

Bij Spoor030 doen we ons uiterste best om een behandeling aan te bieden die past bij jouw behoefte en verwachtingen. Als je ontevreden bent over de behandeling dan horen we dat graag. Samen gaan we dan op zoek hoe we je beter kunnen ondersteunen. De eerste stap is het te vertellen aan je hulpverlener en samen te zoeken naar een oplossing. Lukt dit niet, dan kun je als tweede stap een gesprek aanvragen met zijn of haar leidinggevende.

Een officiële klacht indienen
Mocht je dan nog niet tevreden zijn, dan kun je een officiële klacht indienen. Deze klacht kun je melden door te mailen naar klantbeleving@spoor030.nl of per brief naar het onderstaande adres. Binnen 5 dagen wordt er dan contact met je opgenomen om de klacht te bespreken.

Coöperatie Spoor030 U.A.
Pahud de Mortangesdreef 65
3562 AB Utrecht

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

Voor advies over klachten kun je ook bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) waarbij de vertrouwenspersonen van AKJ werkzaam zijn bij Jeugdstem. Het AKJ kan ook helpen bij het indienen van de klacht. Of als je een gesprek wilt met een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Alle (pleeg)kinderen, jongeren (pleeg- of groot) ouders én verzorgers die te maken met jeugdhulp hebben daar recht op. Zij kunnen daarvoor – gratis – terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is telefonisch bereikbaar op 0888-5551000 of per e-mail via info@akj.ln

Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland.

Spoor030 is ook aangesloten bij de Klachtencommissie Jeugd Midden Nederland. Als je het echt niet eens bent met de gang van zaken rond de hulpverlening van Spoor030 kun je een klacht indienen bij de Klachtencommissie Jeugd Midden Nederland. Deze commissie is onafhankelijk en onpartijdig en behandelt en beoordeelt de klacht. Informatie over het indienen van een klacht en de behandeling kun je vinden op www.klachtencommissiejeugdmn.nl en in deze folder van de klachtencommissie. Lees hier meer over de klachtenregeling.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Als je met een jeugdprofessional van Spoor030 te maken krijgt, moet je erop kunnen vertrouwen dat hulpverlening voldoet aan de hoge kwaliteitseisen. SKJ-geregistreerde professionals onderwerpen zich aan tuchtrecht. Dat betekent dat mensen die niet tevreden zijn over het beroepsmatig handelen van een jeugdprofessional in sommige gevallen een klacht kunnen indienen.  De klacht dien je in bij het onafhankelijke College van Toezicht van SKJ. Lees hier meer over de klachtenregeling van het SKJ.