Veelgestelde vragen Pleegzorg

Veelgestelde vragen Pleegzorg

1
Wat is het verschil tussen pleegzorg en adoptie?

Pleegzorg is in principe tijdelijk, het uiteindelijke doel is dat het kind weer bij de ouder(s) gaat wonen. Kinderen blijven daarom, indien mogelijk, contact houden met hun ouders, ook als zij in een pleeggezin wonen. Ook belangrijke beslissingen worden, indien mogelijk, in overleg met de ouders, of met jeugdbescherming, genomen.

Bij adoptie wordt het kind juridisch een eigen kind van de adoptieouders. Het krijgt bijvoorbeeld ook de achternaam van de adoptieouders. Een pleegkind houdt de achternaam van de ouders. Een pleegkind kan enkele dagen tot jaren in een pleeggezin verblijven, een adoptiekind blijft altijd deel uitmaken van het adoptiegezin.

2
Welke vormen van pleegzorg zijn er?

Soms zijn kinderen en ouders al geholpen met opvang tijdens een aantal dagdelen of dagen per week. Die paar dagen, weekenden of weken geven ouders of de kinderen de benodigde ruimte om op te laden. Waardoor kinderen in hun eigen gezin kunnen blijven wonen. Soms wordt duidelijk dat ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen. Dan blijft het kind bij een ander gezin wonen, vaak tot het volwassen is. Maar er zijn ook andere vormen van hulp naast pleegzorg dit wij noemen wij informele hulp. Denk hierbij bijvoorbeeld aan op woensdagmiddag een kind opvangen en samen naar de speeltuin gaan of dinsdagavond samen lezen met een kind.

3
Welke eisen worden er aan pleegouders gesteld?

Iedereen kan in principe pleegouder worden. Het maak niet uit of je man of vrouw bent, single of met een partner, en wel of geen kinderen hebt. Het is belangrijk dat je een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. Seksuele geaardheid speelt daarbij geen rol. Net zoals je culturele achtergrond of geloofsovertuiging. Belangrijk is dat er een goede match is tussen pleegouder en ouder/kind.

Om pleegouder te kunnen worden dien je wel aan een aantal basis vereisten te voldoen. Zo is de minimum leeftijd 21 jaar en moet je in bezit zijn van een verklaring van geen bezwaar. Ook zullen een tweetal referenties getoetst worden en moet je bereid zijn om de aanmeldingsprocedure te doorlopen.

4
Worden er eisen gesteld aan de samenstelling van het gezin?

Wat betreft de samenstelling van je gezin zijn er geen voorwaarden. Je kunt gehuwd of alleenstaand zijn, wel of geen kinderen hebben. Maar ook seksuele geaardheid speelt daarbij geen rol. Het is belangrijk dat u een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden.

5
Kan ik als alleenstaande pleegouder worden?

Ook een alleenstaande kan pleegouder kan worden. Er zijn vele vormen van pleegzorg. Welke vorm het beste bij je situatie past, bepaal je zelf.

6
Wij zijn een LHGTB koppel. Kunnen wij pleegouders worden?

Als je een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden en jullie voldoen aan de eisen die aan pleegouders worden gesteld, dan kunnen jullie pleegouder worden. Seksuele geaardheid speelt daarbij geen rol.

7
Is er een maximumleeftijd voor pleegouders?

Er is geen formele maximumleeftijd. Het verschilt per vorm van pleegzorg hoe belangrijk leeftijd is. Bij deeltijdpleegzorg en crisisopvang is de leeftijd voor pleegouders minder belangrijk dan bij langdurende pleegzorg. We gaan daarbij uit van wat past bij het kind.

8
Mijn partner en ik werken allebei en zijn dus niet vaak thuis. Kunnen wij pleegouder worden?

Of het mogelijk is werk en pleegzorg te combineren hangt af van de vorm van pleegzorg waarvoor je kiest. Bij weekend- en vakantieopvang is het meestal geen probleem dat beide pleegouders werken. Bij schoolgaande kinderen is het mogelijk te werken tijdens schooltijden. In sommige gevallen is bij een langdurende plaatsing kinderopvang beperkt mogelijk.

9
Ik zorg voor een kind van familie of bekenden. Kan ik officieel pleegouder worden?

Ja, dit kan in veel gevallen. We noemen dit netwerkpleegzorg. Je regelt de zorg dan officieel en maakt afspraken over bijvoorbeeld opvoeding en financiën. Via Buurtteam of SAVE komt er een verwijzing waarmee bepaalt wordt of je in aanmerking komt voor netwerkpleegzorg. Daarna doorloopt je onze standaardprocedure voor nieuwe pleegouders.

10
Ik heb het financieel niet breed. Kan ik wel pleegouder worden?

Ja. Ieder pleegouder heeft recht op een pleegvergoeding. Deze is bedoeld voor de kosten die gemaakt worden voor je pleegkind. Denk aan kosten voor eten en drinken, kleding, verzorging, sport, zakgeld, vakantie en kleine schoolspullen. Lees hierover meer bij financiën en regelingen op de site van Pleegzorg Nederland. Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen staat een overzicht van fondsen en instanties waar je terecht kan voor extra financiële ondersteuning.

11
Heb ik contact met de ouders van mijn pleegkind?

Pleegzorg is in principe tijdelijk, het uiteindelijke doel is dat het kind weer bij de ouder(s) gaat wonen. Kinderen blijven daarom, indien mogelijk, contact houden met hun ouders, ook als zij in een pleeggezin wonen. Ook belangrijke beslissingen worden, indien mogelijk, in overleg met de ouders, of met jeugdbescherming, genomen. Dit betekent dat ook de pleegouder(s), indien gewenst, contact hebben met de ouder(s) van het kind.

12
Hoelang duurt het voordat je een pleeggezin bent?

Het voorbereidingstraject duurt ongeveer een half jaar. In die periode informeren we je over de verschillende mogelijkheden en wat je kunt verwachten van het pleegouderschap. Na acceptatie kom je in ons pleegouderbestand te staan. Om dat we uitgaan wat van wat het beste past bij het kind kan het daarna gebeuren dat een pleegouder die korter in het bestand staat eerder gematcht wordt met een pleegkind. Omdat de geboden situatie of locatie beter past bij het kind.

13
Hoe lang blijft een pleegkind bij je in huis?

Meer dan de helft van de kinderen wordt kortdurend opgevangen. Van alle kinderen die in 2019 de pleegzorg verlieten, woonde 45% langer dan een jaar bij pleegouders, waarvan 27% langer dan 2 jaar.

14
Moet een pleegkind een eigen kamertje hebben?

Een aparte slaapkamer is op zich geen absolute noodzaak. Maar een kind heeft ruimte nodig om zichzelf te kunnen zijn en om zich af en toe te kunnen afzonderen. Dat geldt nog sterker bij pleegkinderen die veel hebben meegemaakt. Daarom hebben we een voorkeur voor pleegouders die een pleegkind een eigen kamer kunnen bieden.

15
Een pleegkind in dezelfde leeftijd als eigen kinderen: kan dat?

Het is beter als het leeftijdsverschil tussen je eigen kind en je pleegkind niet te klein is. Kinderen hebben dan sneller het gevoel een eigen plek in het gezin te hebben. Bovendien kan een pleegkind door zijn of haar geschiedenis een achterstand hebben opgelopen; het is voor een pleegkind niet fijn om zichzelf dagelijks te meten met een kind van dezelfde leeftijd. Voor je eigen kind kan een te klein leeftijdsverschil betekenen dat zijn eigen plekje in het gezin minder duidelijk wordt.

16
Pleegtieners, leuk of lastig?

Pleegtieners zijn te jong om op eigen benen te staan en hebben behoefte aan een veilige plek. Ze willen wel steeds meer hun eigen ding doen. Het accent voor pleegouders ligt vooral op begeleiding naar zelfstandigheid. Bijvoorbeeld door te helpen met hun huiswerk of het leren omgaan met geld of het nakomen van afspraken. Samen shoppen of op de bank een soap kijken vinden ze vaak ook fijn. Toch zal het in huis soms best wel eens ‘knetteren’. Hevige discussies over uitgaan of hoe laat ze thuis moeten zijn, daar moet u als pleegouder van een tiener niet vreemd van opkijken.

17
Hoe bereid ik mijn eigen kind(eren) het beste voor?

Het is belangrijk om kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, te betrekken in uw keuze om pleeggezin te worden. Je kan kinderen prima uitleggen dat niet alle kinderen het geluk hebben om in hun eigen gezin op te groeien. Bespreek ook wat de komst van een pleegkind voor hen concreet kan betekenen: een extra kind aan tafel, aandacht en soms ook speelgoed delen, maar ook iemand om mee te spelen. Er zijn diverse leuke kinderboeken over pleegzorg om (samen) te lezen. Ook wij als pleegzorgorganisatie ondersteunen en begeleiden bij het voorbereiden van uw kinderen.

18
Hoe wordt een pleeggezin begeleid?

Als pleegouder sta je er nooit alleen voor, naast een vaste pleegzorg begeleider bieden we trainingen, thema avonden en ondersteunen we waar nodig met specialistische zorg.