Informatie voor verwijzers

Ben je huisarts, kind-/jeugdarts, medisch specialist of werk je voor SAVE, Veilig Thuis of de rechtbank en heb je een cliënt waarvan je het vermoeden hebt dat specialistische zorg nodig is. Dan helpen wij u graag.

Hoe wij werken

Informatie voor verwijzers

Ben je huisarts, kind-/jeugdarts, medisch specialist of werk je voor SAVE, Veilig Thuis of de rechtbank en heb je een cliënt waarvan je het vermoeden hebt dat specialistische zorg nodig is. Dan helpen wij u graag.

Hoe wij werken

Is specialistische zorg nodig?
Onze specialisten denken graag met u mee. Daarom bieden wij u als verwijzer de mogelijkheid tot consultatie.

Participerend of telefonisch consult?
Laagdrempelig overleg voor vraagverheldering om samen te bepalen of mogelijke toewijzing naar specialistische hulp noodzakelijk is.

Een verwijzing naar Spoor030
Heeft u een cliënt die gebruik wil maken van specialistische hulp nodig en u die door wilt verwijzen. Dan zijn er verschillende mogelijkheden:
– via het buurtteam
– via mail clientadministratie@spoor030.nl
– via de website (aanmelden)

Uw cliënt in behandeling bij Spoor030
Wanneer wij uw cliënt in behandeling nemen ontvangt u hierover bericht. Tijdens de behandeling houden wij u op de hoogte van de voortgang. Ook het buurtteam wordt vanaf de start betrokken bij de ondersteuning aan het gezin. Stopt de behandeling dan ontvangt u hierover bericht en wordt uw cliënt overgedragen aan u als verwijzer en/of het buurtteam.

Verwijzers Spoor030

Consult, diagnostiek en behandeling
De vragen van kinderen, jongeren en gezinnen zijn vaak complex en vragen om maatwerk in plaats van standaardoplossingen. Daarom bieden wij, in de vorm van een participerend, telefonisch consult of consult op locatie, de mogelijkheid om laagdrempelig je vraag te verhelderen. Ook een driegesprek met verwijzer, Buurtteam en cliënt behoort daarbij tot de mogelijkheden. Zo wordt samen gezocht naar passende hulp op maat.

Verwijzen
Is naar aanleiding van een consult geconcludeerd dat voor een kind, jongere of gezin specialistische hulp nodig is. Dan kan deze worden doorverwezen naar Spoor030 door:
– aanmelding via het buurtteam
– direct zelf aan te melden via mail (clientadministratie@spoor030.nl)
– direct zelf aan te melden via de website van Spoor030
– een verwijzing mee te geven waarmee een kind, jongere of gezin zich
kan inschrijven via de website van Spoor030

Vragen of afspraak voor consult
Zijn er nog vragen of wil je gebruik maken van een participerend, telefonisch consult of driegesprek? Bel met het bij u bekende wijktelefoonnummer.

Vragen of afspraak voor consult
Zijn er nog vragen of wil je gebruik maken van een participerend, telefonisch consult of driegesprek? Bel met het bij u bekende wijktelefoonnummer.