Informatie voor verwijzers

Spoor030 biedt specialistische jeugdhulp in het oostelijke gedeelte van Utrecht en werkt aanvullend op de buurtteams in de verschillende wijken. Als buurtteam, huisarts, jeugdarts of gecertificeerde instelling kan je een cliënt naar Spoor030 verwijzen. Spoor030 is rechtstreeks bereikbaar voor intercollegiale vragen van partners in de wijk via het bij hen bekende wijk telefoonnummer. Wij kunnen telefonisch anoniem meedenken of op uitnodiging deelnemen aan een gesprek tussen jou en jouw cliënt (een participerend consult). We beginnen daarbij niet opnieuw, maar we sluiten aan bij wat al gedaan is. Mogelijk dat dit voldoende is om verder te kunnen. Een andere uitkomst is dat er samen uitgekomen wordt op een aanmelding bij Spoor030. Dan kan er aangemeld worden via het aanmeldformulier.

Informatie voor verwijzers

Spoor030 biedt specialistische jeugdhulp in het oostelijke gedeelte van Utrecht en werkt aanvullend op de buurtteams in de verschillende wijken. Als buurtteam, huisarts, jeugdarts of gecertificeerde instelling kan je een cliënt naar Spoor030 verwijzen. Spoor030 is rechtstreeks bereikbaar voor intercollegiale vragen van partners in de wijk via het bij hen bekende wijk telefoonnummer. Wij kunnen telefonisch anoniem meedenken of op uitnodiging deelnemen aan een gesprek tussen jou en jouw cliënt (een participerend consult). We beginnen daarbij niet opnieuw, maar we sluiten aan bij wat al gedaan is. Mogelijk dat dit voldoende is om verder te kunnen. Een andere uitkomst is dat er samen uitgekomen wordt op een aanmelding bij Spoor030. Dan kan er aangemeld worden via het aanmeldformulier.

Verwijzen

Wij werken altijd samen met het buurtteam. Is er (naar aanleiding van een consult) geconcludeerd dat voor een kind, jongere of gezin specialistische hulp nodig is. Dan kan het gezin worden doorverwezen naar Spoor030 door: 
Zelf aan te melden via de website van Spoor030 met de nodige verwijzing
Een verwijzing mee te geven waarmee een kind, jongere of gezin zichzelf kan inschrijven via de website van Spoor030

Vragen of afspraak voor consult
Zijn er nog vragen of wil je gebruik maken van een participerend, telefonisch consult of driegesprek? Bel met het bij u bekende wijktelefoonnummer.

Vragen of afspraak voor consult
Zijn er nog vragen of wil je gebruik maken van een participerend, telefonisch consult of driegesprek? Bel met het bij u bekende wijktelefoonnummer.