Thuis wonen

Wel Thuis blijven wonen

We gunnen kinderen en jongeren een omgeving waarin ze zo thuis mogelijk, in een gezinssituatie kunnen opgroeien. Dit uitgangspunt vraagt niet alleen een andere manier van denken maar ook creatieve oplossingen. Zeker wanneer het gaat om, in het belang van het kind, de zorg zoveel mogelijk thuis vorm te gegeven. En uithuisplaatsing te voorkomen. Dit realiseren we door de zorg zoveel mogelijk thuis te laten plaatsvinden samen knelpunten op te lossen. En in kaart te brengen welke mogelijkheden (verder) ontwikkelt moeten worden.

Jongeren in Utrecht maken minder gebruik van jeugdhulp met verblijf

De keuze van de stad Utrecht om laagdrempelige, generalistische hulp en ondersteuning in te zetten, via met name de buurtteams, zorgt ervoor dat jongeren in Utrecht in vergelijking tot andere steden in Nederland relatief minder gebruik maken van jeugdhulp met verblijf

Bron: De Staat van de Utrechtse jeugd April 2022

Grafiek - Wel thuis wonen

Buiten de gebaande paden leidt tot mooie oplossingen

Buiten de gebaande paden denken leidt tot mooie en creatieve oplossingen. Zoals in die situatie waarbij een behandelgroep onvoldoende kon bieden om om te gaan met het gedrag van een kind. Het gebruikelijke alternatief; crisisopvang. Iets wat zowel het kind als wij geen optie vonden. Omdat we zagen dat ze een klik had met een medewerker op haar behandelgroep hebben we deze ingezet. Om zo in de intensieve begeleiding in de thuissituatie vorm te geven. Daardoor kregen ze thuis niet alleen weer vertrouwen in het proces maar kon de jongere met de juiste begeleiding ook weer thuis wonen.

Integrale benadering maakt een wereld van verschil

Integrale benadering maakt een wereld van verschil. Omdat hierdoor een zo breed mogelijk beeld van de situatie het Wel Thuis team, bestaande uit specialisten die in de Spoor030 wijkteams werkzaam zijn. Of het stads brede Meedenkteam met medewerkers van SAVE, Lokalis, KOOS, Spoor030 en YEPH. Waarbij niet allen wordt bekeken wat nodig is maar ook wordt gekeken hoe belemmeringen kunnen worden weggenomen om het ook daadwerkelijk mogelijk te maken.

  • 2021 – verdere daling van jeugdhulp met verblijf bij Spoor030
  • De inzet op Wel Thuis leidt in 2021 tot een verdere afname van jeugdhulp met verblijf.
Daling jeugdhulp met verblijf
Thuis wonen