Coach

Van hulpverlener naar een coachende rol op de achtergrond

Om kinderen, jongeren en hun ouders zo goed mogelijk te ondersteunen met de best mogelijke zorg delen we in een zo vroeg mogelijk stadium kennis en advies. Dit gebeurt in laagdrempelige gesprekken met bijvoorbeeld het kind en de ouder, huisarts, buurtteam en specialisten van Spoor030. Alleen al de inzet van deze gesprekken heeft er in sommige teams toe geleid dat bij ca. 50% van de kinderen of jongeren waar mee zo’n gesprek is gevoerd geen aanvullende inzet van specialistische hulp noodzakelijk was. Maar door het Buurteam in de wijk direct de juiste ondersteuning aan het kind, jongere of gezin kan worden geboden. En onze rol zich beperkte tot een coachende rol op de achtergrond.

Meer vertrouwen in een goede samenwerking

We zien dat gezinnen en ouders soms wantrouwend staan ten opzichte van nieuwe hulpverleners door minder goede ervaringen uit het verleden. Wijkgericht en integraal werken kan dan heel helpend zijn. Als iemand van een buurvrouw hoort dat die een fijn contact heeft met een buurtteammedewerker of een Spoor030 medewerker gaan soms deuren opnieuw open. En zien we dat er meer vertrouwen in een goede samenwerking.

Vanaf de start kijken hoe we elkaar zo goed mogelijk kunnen versterken.

Waar de jeugdgezondheidszorg in het verleden direct verwees naar specialistische jeugdzorg zien we nu dat we met samenwerkingspartners vanaf de start kijken hoe we elkaar zo goed mogelijk kunnen versterken. Vanuit een zo breed mogelijk perspectief. En kijkend waar ondersteuning nodig is. Vanuit de wijk, dan het buurtteam en als laatste stap Spoor030 voor specifieke expertise. Een proces waarbij we ieder dag leren van elkaar en van de situatie.

Grafiek Ontwikkeling aantal wachtenden
Van hulpverlener naar Coach