Gecontracteerde vrijgevestigden

Naast de specialisten die werken voor Spoor030 hebben wij voor zeer specifieke hulpverlening een aantal partijen gecontracteerd die deze diensten kunnen leveren. Wanneer er zeer specifieke hulpverlening nodig is die nog niet aanwezig of gecontracteerd is wordt gekeken hoe we in deze behoefte kunnen voorzien.

Jaarlijks wordt op basis van de vragen vanuit de wijk bekeken waar behoefte aan is. Op basis hiervan worden nieuwe contracten afgesloten of contracten verlengd met vrijgevestigden. Voor een aantal van deze vrijgevestigden geldt dat aan hen rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van Spoor030, cliënten mogen worden doorverwezen. Het gaat hierbij om de vrijgevestigden die vermeld staan in het onderstaande overzicht. Wanneer bepaalde dienstverlening verreist is die niet is opgenomen in dit overzicht of wanneer je vragen hebt over de procedure neem contact op met de clientadministratie op 030-2028700.