Utregs_plekkie

Een echt Utregs plekkie

Pleegzorg heeft het afgelopen jaar een enorme vlucht genomen door de overdracht van pleegouders en pleeggezinnen van andere organisaties naar Spoor030. Ook zijn de eerste stappen gezet op het vak van deskundigheidsbevordering van pleegouders door de organisatie van de eerste thema-avond voor onze pleegouders. Waarbij het mooi was om het enthousiasme te zien van onze pleegouders bij het gezamenlijk bepalen van de thema’s voor de thema-avonden.

Ondersteuning in de eigen omgeving

Wanneer een kind er plotseling alleen voor komt te staan wordt ze direct opgevangen door een familielid in de wijk. Hierdoor kan ze gewoon naar haar eigen school blijven gaan. En opgroeien en spelen met vriendjes in de eigen vertrouwde omgeving. De ondersteuning vanuit Spoor030 zorgt er niet alleen voor dat het kind de begeleiding krijgt die nodig is. Maar ook de familie wordt ondersteund en begeleid.

Samen met informele aanbieders voor een Utregs Plekkie

Op het vlak van werving hebben we de handen in de stad Utrecht ineengeslagen. Samen met KOOS en de informele aanbieders in de stad Utrecht (Handje helpen, Homestart, Meeleefgezinnen en Kamers met aandacht) werd een eigen Utregs plekkie (link utregsplekkie.nl) gecreëerd op Utrecht Centraal. Naast veel aandacht heeft de campagne voor Spoor030 ook een zevental nieuwe pleegouders opgeleverd die inmiddels gestart zijn met hun pleegoudertraining.

Beluister de verschillende verhalen opgenomen tijdens de campagne

Ga hier naar de podcast.

QR_podcastplekkie

De lancering van de campagne op Utrecht Centraal

UtregsPlekkie
Utrechtsplekkie