Actief meedenken

Denk actief met ons mee
De ondersteuning die jij krijgt is helemaal aangepast aan jouw wensen, situatie en omgeving. Daarbij worden vooral samen keuzes gemaakt hoe deze ondersteuning het beste kan worden ingevuld. Maar in de praktijk ervaar je misschien dat dingen anders of beter kunnen. Daarom kunnen jij, of je ouders, mee denken hoe we onze ondersteuning vanuit Spoor030 verder kunnen verbeteren. Sterker nog: het is je recht en vastgelegd in de wet. Daarin staat namelijk dat meedenken over jouw belangen het beste kan gebeuren door jou of anderen die in de praktijk ervaren hoe onze ondersteuning er uit ziet en wordt vormgegeven.

Van ervaringsdeskundige tot cliëntenraad
Bij Spoor030 kan je op de volgende manieren meedenken en je mening geven over onze dienstverlening;

Als ervaringsdeskundige
Samen met andere ervaringsdeskundigen kom je op voor jouw belangen en denk je mee over wat nodig is om onze hulp aan kinderen, jongeren en ouders te verbeteren of te veranderen.

Als lid van de klankbordgroep
Soms is het fijn om snel even iets te kunnen af stemmen. Binnen deze groep worden verschillende onderwerpen voorgelegd met de vraag wat je er van vindt maar nog belangrijker of en hoe we dingen kunnen verbeteren.

Als spoorzoeker
Als spoorzoeker (12 – 18 jr.) vorm je met andere jongeren een groep die opkomt voor jouw belangen en die van ander jongeren binnen Spoor030. Zo weet je zeker dat jouw en jullie stem gehoord wordt!

Als lid van de cliëntenraad
De cliëntenraad is een groep mensen die opkomt voor de belangen van alle iedereen die ondersteuning krijgt van Spoor030. Dit kan iemand zijn die nu ondersteuning krijgt, iemand die dit in het verleden heeft gehad en ouders van kinderen of jongeren die onze hulp krijgen of in het verleden hebben gevraagd.

Wil je actief meedenken?
We zoeken nog spoorzoekers (12-18jr) en nieuwe leden voor de klankbordgroep en cliëntenraad. Wil jij meedenken of weet jij hoe we zaken kunnen verbeteren meld je dan aan op info@spoor030.nl