Covid19

We zijn nooit uitgeleerd

De rol van de jeugdspecialist in de wijk in Utrecht is nieuw. Dat vraagt niet alleen om een andere invulling van werkzaamheden maar om extra ondersteuning van onze specialisten. Voor het verder vormgeven van het vak van specialist in de wijk is samenwerking gezocht met Laura Notenboom (integrale samenwerking jeugddomein). Waarbij ook vanuit een wetenschappelijk perspectief naar de nieuwe rol van de jeugdspecialist in de wijk wordt gekeken. Tijdens de visiedag van Spoor030 zijn alle medewerkers meegenomen in deze nieuwe manier van werken en de laatste wetenschappelijke inzichten. En is op interactieve wijze gekeken hoe we deze inzichten kunnen implementeren in de organisatie.

Weten wat in de praktijk speelt is essentieel

Niet alleen weten wat in de praktijk speelt maar ook voor welke uitdagingen onze professionals staan is essentieel om ze goed te kunnen ondersteunen. Daarom is afgelopen jaar een klankbordgroep gestart met verschillende professionals uit de teams. Om de organisatie vanuit de praktijk te voeden met informatie en uit te dagen op verschillende vraagstukken.

Een nieuw vak vormgeven doe je niet vanaf de tekentafel

Een nieuw vak vormgeven doe je niet vanaf de tekentafel dat doe je samen. Met verschillende specialisten van Spoor030 en ondersteund door verschillende vooraanstaande experts buiten de organisatie werd een blauwdruk gemaakt van dit nieuwe vak. Met daarin niet alleen de ‘functiebeschrijving’ maar ook randvoorwaarden, persoonlijke ontwikkeling en borging van het eigen karakter van de organisatie. Om het vervolgens samen met de teams te bespreken en in een definitieve vorm te gieten.

Lerende netwerken waarin verbinding wordt gelegd met onze partners

Een van de mooie voorbeelden van samenwerking zijn de lerende netwerken waarbij de kernpartners bij elkaar komen en de verbinding wordt gelegd met scholen (IB-ers en schoolleiders) gericht op verbinding, versterken van samenwerking en delen van kennis aan de hand van diverse thema’s. Zo zijn het afgelopen jaar onder andere hoogbegaafdheid en diagnostiek binnen het netwerk met elkaar besproken.

De visiedag van Spoor030

Afbeelding7
We zjin nooit uitgeleerd