Vacature voorzitter cliëntenraad Spoor030 (M/V)

Om de kwaliteit van ons werk te bewaken en daar waar nodig te verbeteren is het belangrijk dat er een cliëntenraad is, die invloed kan uitoefenen op het beleid. Van iedereen die vanuit Spoor030 betrokken is (directie, professionals en partnerorganisaties), is de cliëntenraad de enige die kan praten over hun eigen ervaring met onze dienstverlening. Daarnaast praat de cliëntenraad mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies.

Voor onze cliëntenraad zijn we op zoek naar een bevlogen en betrokken voorzitter. Wil jij je naar hartenlust inzetten voor onze cliënten? En heb je ervaring om de kwaliteit van ons werk te bewaken en daar waar nodig te verbeteren? Lees dan snel verder!

Over Spoor030
Spoor030 is een initiatief van Timon, Dokter Bosman en Pluryn en biedt specialistische jeugdhulp in het oostelijke gedeelte van Utrecht. In deze functie bieden je een inspirerende plek om te werken in een stad die voorop loopt met het op een andere manier aanbieden van jeugdhulp. We zijn er van overtuigd dat de zorg verbetert als er meer wordt samengewerkt tussen verschillende specialismen. Daarom werken specialisten uit verschillende disciplines samen in wijkgerichte teams. Samen met onze partners in de buurt. Bij alle vormen van hulp die wij bieden staat het dagelijks leven van een kind, jongere en het gezin centraal.

Wat ga je doen?
Je geeft sturing aan de cliëntenraad van Spoor030. Een cliëntenraad die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de Raad van Bestuur over zaken die van belang zijn voor een goede, veilige en persoonsgerichte zorg. Daarbij komt een breed scala van onderwerpen aan de orde zoals; samen beslissen, cliëntervaringen, geleverde zorg en leiderschap, eHealth, cultuuraspecten in relatie tot cliëntbeleving en welbevinden. Ook is de cliëntenraad betrokken bij de organisatieontwikkeling en de projecten “Ervaringsdeskundigheid en Cliëntbetrokkenheid” en “Positieve Gezondheid”. Daarnaast zet je je in om patiënten participatie binnen Spoor030 te bevorderen.

Naar wie zijn we op zoek?
We zijn op zoek naar iemand met een achtergrond in de gezondheidzorg. Bij voorkeur met specifieke kennis en/of ervaring in de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg of patiënten participatie. Of je volgt een opleiding in de zorg (bijvoorbeeld geneeskunde, gezondheidswetenschappen, psychologie, verpleegkunde of een vergelijkbare opleiding). Je kunt onderwerpen uitstekend bekijken vanuit het cliëntperspectief, waarbij je voldoende afstand neemt van persoonlijke belangen.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je directe ervaring of betrokkenheid hebt met de zorg- en dienstverlening bij Spoor030. bijvoorbeeld als (ex-)cliënt, partner/begeleider of familielid van een cliënt. Je kunt samenwerken en bent sociaal en communicatief vaardig. Omgaan met vertrouwelijke informatie vind je vanzelfsprekend.

Omdat we streven naar diversiteit en een zodanige samenstelling dat deze een brede afspiegeling vormt van de cliënten van Spoor030 vinden wij het belangrijk dat de cliëntenraad gevormd wordt door een diversiteit aan leden; van jong tot oud en met verschillende culturele achtergronden. Voor jongeren tussen 13 en 23 hebben we een eigen jongerenraad waarvan een afgevaardigde deelneemt aan de cliëntenraad.

Hoe ziet je werkomgeving eruit?
Patiënten worden steeds nauwer betrokken bij het vormgeven van de zorg. Als voorzitter van de cliëntenraad kom je op voor de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten. Samen met de overige 5 leden van de cliëntenraad maak je deel uit van een betrokken raad in een organisatie die volop in beweging is. Het werk van de raad is dan ook heel divers.

De cliëntenraad is een zelfstandig functionerende raad die fungeert als klankbord en adviesorgaan van de Raad van Bestuur. De medezeggenschap door cliënten is wettelijk geregeld via de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. Voor meer informatie over de cliëntenraad, kijk op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/medezeggenschap-clienten-in-de-zorg

Wat wij bieden
Als voorzitter van de cliëntenraad van Spoor030 word je benoemd door de Raad van Bestuur voor de duur van vier jaar. Deze benoemingstermijn kan eenmaal met vier jaar worden verlengd. Daarbij geldt een proeftijd van een jaar. Kandidaten die voor een kortere benoemingsperiode willen kiezen sluiten wij niet bij voorbaat uit van de procedure.

Daarnaast bieden wij een uitdagende en interessante functie! De mogelijkheid om vanuit een adviesrol invloed uit te oefenen op het beleid van Spoor030 daar waar het gaat om het cliëntbelang. Inzicht in wat speelt binnen Spoor030 en de gezondheidszorg in brede zin. En nieuwe of andere ervaring in vergaderen en samenwerken in een bestuurlijke omgeving. Bovendien verbreedt je je netwerk.

De functie van voorzitter van de cliëntenraad betreft een functie op vrijwillige basis. Als voorzitter van de cliëntenraad ontvang je een vrijwilligersvergoeding volgens de regeling die door de cliëntenraad in overleg met Spoor030 opgesteld.

Voor deze functie geldt dat je voorafgaand aan de aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen. De kosten hiervan worden door Spoor030 vergoed.

Heb je nog vragen?
Voor meer informatie over de functie, kun je contact opnemen met hr@spoor030.nl

Bij voldoende kandidaten sluiten wij de vacature. Staat de vacature niet meer op onze site dan kun je niet meer solliciteren.