Spoor030 voor verwijzers

Spoor030 voor Verwijzers

U bent huisarts, kind-/jeugdarts, medisch specialist of een verantwoordelijke bij SAVE, Veilig Thuis en of de rechtbank en u heeft een cliënt waarvan u het vermoeden heeft dat specialistische zorg nodig is.

Consultatie Spoor030

Spoor030 biedt verwijzers de mogelijkheid tot consultatie. Wij denken graag met u mee! U krijgt hiervoor een direct telefoonnummer, waarmee u de specialisten van Spoor030 kunt bereiken, gekoppeld aan postcode waar het kind en het gezin woont. U kunt telefonisch met hen overleggen voor vraagverheldering en bepalen of mogelijke toewijzing naar specialistische hulp noodzakelijk is. Naast telefonische consultatie is ook een participerend consult bij u op de praktijk een mogelijkheid. Ook zien wij meerwaarde in een driegesprek met de verwijzer, het buurtteam en de cliënt op locatie. Deze kunt u ook aanvragen via het directe telefoonnummer.

Heeft u van ons geen specialisten-nummer ontvangen, dan kunt u bellen met ons algemeen nummer 030-2028700. De collega van onze cliëntadministratie geeft dan het voor u geschikte nummer. 

Verwijzen

U heeft naar aanleiding van de consultatie een cliënt waarvan is geconcludeerd dat specialistische hulp nodig is en u wilt verwijzen naar Spoor030. 

U kunt de aanmelding van uw client laten verlopen via het buurtteam in het postcodegebied waarin het kind en het gezin wonen. Mocht u direct willen verwijzen dan vragen wij u voorlopig de mail te sturen naar de mailbox clientadministratie@spoor030.nl De verwijzing komt aan in de beveiligde omgeving van Spoor030. Ook kunt u de client aanmelden via onze website. 

Zowel KOOS Utrecht als Spoor030 zijn op dit moment nog aan het onderzoeken op welke wijze de toewijzing plaats gaat vinden. Het is onze intentie om de toewijzing vóór eind januari ingericht te hebben. 

Mocht onze specialist op basis van de ingediende informatie toch nog onvoldoende inzicht krijgen in de hulpvraag, dan zal een specialist van Spoor030 u benaderen voor aanvullende informatie. 

Meegeven

U kun de verwijzing ook meegeven aan de client. De cliënt kan zich aanmelden bij Spoor030 via op de pagina Aanmelden

Na ontvangst zal binnen drie tot vijf werkdagen contact worden opgenomen met de cliënt. U krijgt hierover bericht. Gedurende het traject bij Spoor030 wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Vanuit het oogpunt van Positieve Gezondheid betrekt Spoor030 het Buurtteam vanaf de start en gedurende de specialistische aanvullende ondersteuning bij het gezin. Bij afsluiting van het dossier ontvangt u bericht waarin wij de cliënt overdragen aan de verwijzer en/of het Buurtteam. 

Note: De teams van Spoor030 zijn vanaf januari nog volop in opbouw. Dit betekent dat er een aangepaste bereikbaarheid is totdat de teams volledig bemand zijn.