Passende zorg

Passende zorg voor jonge kinderen

We zien, door het toenemende aantal hulpvragen, hele jonge kinderen (tot 4 jaar) steeds meer in de knel raken. Waardoor deze, door de beperkte mensen en middelen binnen de kinderopvang, onterecht in de specialistische jeugdhulp belanden. Daarom werken we samen met de voorschool en kinderopvang aan oplossingen hiervoor. En zien we steeds duidelijker waar onze toegevoegde waarde zit. Zodat jonge kinderen op de juiste plaats de juiste zorg en ondersteuning kan worden geboden.

Met direct een brede blik doen we de kinderen veel meer recht

De wijkgerichte aanpak zien we ook duidelijk terugkomen in de manier hoe andere partijen zijn gaan werken. Zo verwijst het audiologisch centrum, dat onderzoek doet naar spraak- en taalachterstanden, nu door naar het buurtteam in plaats van rechtstreeks naar Spoor030. En sluiten wij samen met andere betrokken partijen in de wijk eerder aan. Hierdoor ontstaat direct een brede blik en doen we het kind veel meer recht.

Grafiek Leeftijdsopbouw doorverwezen kinderen en jongeren
Passend onderwijs