Met andere ogen

Met andere ogen kijken naar jeugdzorg binnen onderwijs

Het aansluiten bij de kernpartneraanpak binnen het onderwijs en samen met scholen kijken hoe we dit schoolgericht en collectief kunnen ondersteunen wordt steeds breder gedragen. Om deze aanpak meer bekendheid te geven en de voordelen hiervan te benadrukken zijn we actief betrokken bij het initiatief “met andere ogen”. Waarbij in stappen aangegeven wordt aangegeven wie welke rol heeft, met wie de vraag wordt besproken en hoe de ondersteuning wordt vormgegeven. Inmiddels zien we dat bij ondersteuningsvragen van scholen de kernpartners steeds meer gezamenlijk gevraagd worden.

De kernpartneraanpak binnen onderwijs

Kernaanpak

Sneller de juiste hulp

Binnen het onderwijs aan de voorkant al de juiste professionals mee te laten kijken voorkomt dat problemen verergeren of dat er misschien veel meer inzet nodig is. Omdat sneller kan worden geduid waar de problemen mee samenhangen. Samen met de school, het samenwerkingsverband, buurtteam en ouders wordt nu stapsgewijs bekeken welke interventie nodig is en worden de stappen goed gemonitord. En krijgt een kind of jongere sneller de juiste hulp.

Jongeren niet te reduceren tot de rol van scholier

Door wijkgericht te werken brachten we een aantal jongeren die uitvielen op school met elkaar in contact om van elkaar en met elkaar te leren in plaats van alleen. Zonder ze in de rol van scholier te dwingen die een diploma moet halen op school. Door de inzet van school in het zoeken naar maatwerk oplossingen en de inzet van groepsaanpak ontstond nieuw vertrouwen. Ze durfden hun huis weer uit te gaan, leerden ze omgaan met angst en paniek, ontmoetten ze elkaar en ontdekten dat er ook anderen waren die met dezelfde problemen worstelden.

Met andere ogen